Ontwikkelingshulp

De Stichting Funds for Hope! is een organisatie die kleinschalige projecten ondersteund in derde wereldlanden door het geven van financiele en practische hulp. Deze hulp richt zich met name op projecten die verbetering willen brengen in de aandachtsgebieden:

· armoedebestrijding;
· beschikbaarheid van drinkwater en voeding;
· onderdak en leefomstandigheden;
· scholing en onderwijs;
· gezondheidszorg;

De stichting wil deze doelstellingen realiseren door:

· Informatieverstrekking (geven van voorlichting, uitgeven van folders, flyers en persberichten en opzetten en onderhouden van de website: www.fundsforhope.nl

· Werken aan een bewustwordingsproces, zowel in de derde wereldlanden als in westerse landen aangaande de in de doelstelling genoemde doelen en de mogelijkheden om te participeren in het bereiken van de gestelde doelen.

· Samenwerking met plaatselijke partnerorganisaties in derde wereldlanden, teneinde de gestelde doelen te kunnen realiseren.

· Ondersteuning van plaatselijke partnerorganisaties in derde wereldlanden in de breedst mogelijke zin.

· Uitwisseling van deelnemende partnerorganisaties in derde wereldlanden en westerse landen te bevorderen.

· Daadwerkelijk voorbereiding en ondersteuning van bouwprojecten in derdewereldlanden (weeshuizen, klinieken en scholen) Verwerven van financiële sponsors.

· Verwerven van subsidies bij (landelijke) organisaties voor ontwikkelingshulp. Houden van acties en collectes om fondsen te verwerven.

. Verkopen van producten, in de ruimte zin van het woord, waarbij de winst wordt geïnvesteerd in de projecten.

· Andere manieren van fondswerving.
MCRC
sponsor
doneer