ANBI-gegevens

Hieronder volgen de gegevens die per 1 januari 2014 gelden voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) volgens de Belastingdienst.

1. Naam van de instelling: Stichting Funds for Hope!

2. RSIN-nummer: 8155.90.805

3. Postadres: Rooseveltlaan 64, 4463 GK, Goes

4. De doelstelling en het (financieel) beleidsplan van de instelling: 

Inleiding.

Dit beleidsplan beschrijft het doel van de stichting, de financieel bronnen, het vermogensbeheer en de financiële doelen van Stichting Funds for Hope! Dit beleidsplan heeft als doel de financiële inkomsten en uitgaven vast te stellen en te regelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financieel beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan.

Doel van de stichting.

De Stichting Funds for Hope! is een organisatie die kleinschalige projecten ondersteund in derde wereldlanden door het geven van financiële en praktische hulp. Deze hulp richt zich met name op projecten die verbetering willen brengen in de aandachtsgebieden:

 • armoedebestrijding;
 • beschikbaarheid van drinkwater en voeding;
 • onderdak en leefomstandigheden;
 • scholing en onderwijs;
 • gezondheidszorg;

De stichting wil deze doelstellingen realiseren door:

 • Informatieverstrekking (geven van voorlichting, uitgeven van folders, flyers en persberichten en opzetten en onderhouden van de website: www.fundsforhope.nl
 • Werken aan een bewustwordingsproces, zowel in de derde wereldlanden als in westerse landen aangaande de in de doelstelling genoemde doelen en de mogelijkheden om te participeren in het bereiken van de gestelde doelen.
 • Samenwerking met plaatselijke partnerorganisaties in derde wereldlanden, teneinde de gestelde doelen te kunnen realiseren.
 • Ondersteuning van plaatselijke partnerorganisaties in derde wereldlanden in de breedst mogelijke zin.
 • Uitwisseling van deelnemende partnerorganisaties in derde wereldlanden en westerse landen te bevorderen.
 • Daadwerkelijk voorbereiding en ondersteuning van bouwprojecten in derdewereldlanden (weeshuizen, klinieken en scholen).
 • Verwerven van financiële sponsors.
 • Verwerven van subsidies bij (landelijke) organisaties voor ontwikkelingshulp. Houden van acties en collectes om fondsen te verwerven.
 • Verkopen van producten, in de ruimste zin van het woord, waarbij de winst wordt geïnvesteerd in de projecten.
 • Andere manieren van fondswerving.

Bronnen van inkomsten.

De voornaamste bronnen van de stichting zijn:

 1. Sponsors, die een project of activiteit financieel ondersteunen.
 2. Giften van kerken, bedrijven, particulieren of serviceclubs
 3. Subsidies
 4. Uitkeringen door (vermogens)fondsen voor aangewezen projecten.
 5. Winst uit verkoop van producten.

Beheer van vermogen.

Alle inkomsten worden beheerd door het bestuur, die de penningmeester heeft gemachtigd om namens het bestuur het vermogen te beheren. Het bestuur wil zoveel mogelijk schulden vermijden en de uitgaven aanpassen aan de inkomsten. Positief vermogen zal in de vorm van spaartegoeden worden bijgeschreven op een spaarrekening voor toekomstige uitgaven. Het bestuur zal uitdrukkelijk geen vermogen beleggen in effecten.

Besteding van het vermogen/Uitgaven

De financiële middelen van de stichting worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te ondersteunen en te verwezenlijken. Dit gebeurt in de vorm van het financieel ondersteunen van projecten.

De voornaamste uitgaven zijn:

 1. Project kinderopvangtehuis Mombasa Kenia
 2. Project Microkrediet Kenia
 3. Project Schoolsponsoring Kenia
 4. Project Bijbels voor Luhya-stam
 5. Administratiekosten (telefoon- drukwerk- reis- en bankkosten)

Naast deze belangrijkste uitgaven kan het bestuur besluiten om projecten of initiatieven te ondersteunen of te starten die liggen binnen de doelstelling van de stichting, maar die op dit moment nog niet van toepassing zijn of nog niet zijn voorzien.

De stichting werkt in Nederland met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding, dan alleen een vergoeding van  gemaakte kosten zoals porto-, telefoon- of reiskosten.

5. De functies en namen van de bestuurders:

A. Visscher, voorzitter

R. van der Kolk, secretaris

W. Scholten, penningmeester

6. Financiële verantwoording:BALANS 31-12-2018
INKOMSTEN


UITGAVEN
1-1
Saldo Bank €         3.707,00

Bankkosten €           467,00  


Verkoop sieraden, houtsnijwerk €         1.380,00

Inkoop houtsnijwerk €                       


Giften algemeen €         1.495,00

Diverse kosten €             33,00  


Project kinderopvangtehuis €            150,00

Project kinderopvangtehuis  €        4.616,00


Project sieraden                         

Project sieraden  €           417,00


Project microkrediet                         

Project microkrediet €        1.027,00  


Project schoolsponsoring €          1.560,00

Project schoolsponsoring   €           876,00  


Project bijbels €           400,00

Project bijbels €           765,00  
31-12
Saldo Bank  €           491,00  
31-12

€         8.692,00 31-12

 €         8.692,00
Toelichting:
De keniaanse partnerorganisatie Mothers Vision Children Centre beheerde ook in 2018 het Kindertehuis. In 2018 is het bestuur van het kinderopvangtehuis in Mtwapa door de autoriteiten opgedragen het gehele terrein te ommuren. Het bestuur van Stichting Funds for Hope! heeft daarop besloten om financieel bij te springen. Het gehele terrein is nu voorzien van een hoge muur. Alle giften die ontvangen zijn voor dit specifieke doel zijn besteed aan dit project. Ook de algemene giften zijn voornamelijk besteed aan dit project. 
De inkomsten van de verkoop van sieraden en houtsnijwerk zijn toegekend aan het project kinderopvangtehuis en het project microkrediet. De inkomsten voor het project schoolsponsoring zijn volledig toegekend aan dit project, maar niet allemaal uitgekeerd in 2018. In de zomer van 2018 zijn enkele leden van de stichting op bezoek geweest bij de verschillende projecten. Vanuit het project microkrediet zijn materialen gekocht voor vrouwengroepen, zodat zij kleding kunnen naaien en verkopen. Tijdens een kerkelijke conferentie in Butere zijn Bijbels verkocht voor een sterk gereduceerd tarief. De inkomsten voor dit project zijn aangevuld vanuit de algemene giften.    
.     

MCRC
sponsor
doneer