Bouwproject

In samenwerking met onze keniaanse partnerorganisatie Mothers Vision Childrens Rescue Centre in Mtwapa hebben we een kinderopvangtehuis gerealiseerd. In dit tehuis is plaats voor ongeveer 50 kinderen. De partnerorganisatie gaat het kindertehuis zelf exploiteren en doet hiervoor zelf de fondswerving in Kenia zelf. Funds for Hope! blijft op de achtergrond betrokken bij dit project, om de organisatie met raad en daad bij te staan.   
In Kenia leven ongeveer 1.1 miljoen aidswezen. Deze kinderen worden óf opgevangen door familieleden (meestal door de grootouders) óf ze worden niet opgevangen en belanden op straat, waar ze zelf hun kostje bij elkaar moeten scharrelen. Dat ze hierbij alle mogelijkheden om aan de kost te komen uitproberen, zal geen verrassing zijn. De kinderen proberen iets te verkopen, schooien wat bij elkaar op de markt, stelen of bedelen wat bij de talrijke toeristen.

Als de kinderen worden opgevangen door hun oma, is dat echter niet veel beter. Want de grootouders zijn arm en hebben geen middelen van bestaan. Ze leven van de opbrengst van hun groentetuin en wat ze zo nu en dan toegestopt krijgen door anderen. Ook hebben de grootouders meestal meer kleinkinderen te onderhouden, omdat meer van hun kinderen gestorven zijn aan HIV/Aids. In sommige dorpen is een hele generatie bijna uitgestorven…………….. Sommige kinderen worden opgevangen door andere familieleden, ooms, tantes of andere familiebanden.

Door de kinderen op te vangen in het kinderopvangtehuis, krijgen ze een stabiele basis, voeding, scholing, kleding en onderdak. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langdurig in het tehuis verblijven. De Keniaanse overheid werkt aan een programma waarbij weeskinderen ondergebracht worden bij adoptieouders of pleeggezinnen.    
MCRC
sponsor
doneer