Microkrediet

microkrediet

Dit project is opgezet om mensen die lijden onder de ziekte HIV/Aids te helpen om ondanks hun ziekte toch nog een bestaan op te bouwen. Hiervoor ontvangen ze een microkrediet waardoor ze een klein bedrijfje kunnen beginnen.

HIV/aids slachtoffers hebben geen werk om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Door hun ziekte hebben zij hun baan verloren en kunnen ze moeilijk aan nieuw werk komen. Daarbij speelt ook het stigma van HIV/aids een grote negatieve rol. Om deze mensen te helpen een nieuw bestaan op te bouwen zijn wij een project gestart om deze mensen een microkrediet te verschaffen en daarmee een eigen ‘business’ (klein bedrijfje) te beginnen. Met behulp van deze (kleine) investering kunnen ze voedsel of kleding gaan verkopen, reparaties gaan uitvoeren of andere kleine ondernemingen beginnen. De lening kan daarna in kleine stappen worden terugbetaald (zonder rente).

Voor dit project hebben we een fonds opgericht waarmee we de microkredieten willen financieren. Nederlandse bedrijven of particulieren kunnen door middel van giften dit fonds gaan vullen. Vanuit dit fonds ontvangen de deelnemers een kleine lening die ze op langere termijn moeten terugbetalen. Met deze afbetalingen worden weer nieuwe deelnemers geholpen. De deelnemers worden door onze plaatselijke Keniaanse medewerkers geselecteerd en begeleid. Na de selectieperiode krijgen ze een korte opleiding in het beheer van financiën en het runnen van een eigen zaak en alle andere dingen die hierbij komen kijken. Daarnaast wordt erop toegezien dat alle afspraken worden nagekomen en wordt begeleiding gegeven in moeilijke situaties. De begeleiders rapporteren regelmatig hun bevindingen aan ons, zodat wij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Het is belangrijk om op te merken dat een gift aan het fonds geen lening is en dus niet wordt terugbetaald. Het is niet de bedoeling om in leningen te bemiddelen of als een soort minibank te gaan opereren: alle werkzaamheden worden in Kenia uitgevoerd. Stichting Funds for Hope! fungeert alleen als fondsenwerver. Wanneer dit nieuwe project je aanspreekt, neem dan contact met ons op of maak een gift over op postbankrekening 50.51.895 t.n.v. St. Funds for Hope te Goes onder vermelding van: ‘gift microkrediet’

MCRC
sponsor
doneer